Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak bij Kirsten Mulder Fotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn hieronder na te lezen.

Gegevens fotograaf

Website: www.kirstenmulderfotografie.nl

Email: info@kirstenmulderfotografie.nl / kirstenmulder.fotografie@gmail.com

Telefoonnummer: 06-14205880

KvK-nummer: 78213509

Btw-identificatienummer: NL003301994B17

 

Bij het aangaan van een samenwerking met Kirsten Mulder Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

De foto’s op www.kirstenmulderfotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Kirsten Mulder. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

 

Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact opnemen met Kirsten Mulder. Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen.

 

Kirsten Mulder Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie.

 

Kirsten Mulder Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet mee willen werken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc.

 

Kirsten Mulder Fotografie doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.

 

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website is geplaatst.

 

Kirsten Mulder Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de site of het gebruik van de (beeld)informatie die op de site wordt verstrekt.

 

Kirsten Mulder Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 

Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins, kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Kirsten Mulder Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, zo snel mogelijk van de website verwijderen.

 

Bij gebruikmaking van de diensten van Kirsten Mulder Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

Achteraf kan er geen beroep op Kirsten Mulder Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.

 

Als u tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet u dat direct melden bij de fotograaf. Dit geeft Kirsten namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

 

Het is niet toegestaan om tijdens een reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

 

Het is niet mogelijk om RAW bestanden en/of onbewerkte foto’s te ontvangen of bekijken na de reportage. Kirsten Mulder Fotografie selecteert de foto’s die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in het overzicht wat u na de fotoshoot via de email ontvangt.

 

Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.

 

Kirsten Mulder Fotografie levert de foto’s met de standaard bewerking conform het portfolio op de website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van €75,00 per uur.

 

Hopelijk onnodig om te vermelden: Kirsten Mulder Fotografie is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.

Auteursrechten van de foto’s

 

Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Kirsten Mulder Fotografie.

 

De klant geeft Kirsten Mulder Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/Facebook/Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums en visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

 

Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden of drukwerk zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit voor/bij de reservering of shoot per email kenbaar te maken.

 

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel lage resolutie als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Kirsten Mulder Fotografie. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over de foto’s.

 

Bij aanschaf van bestanden met de digitale hoge resolutie bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

 

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kirsten Mulder Fotografie.

 

Kirsten Mulder Fotografie levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit aangeleverd en zijn niet te koop.

 

Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 

Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

 

De (koop)prijs luidt in euro’s.

 

Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur.  Het bedrag voor de fotoshoot + reiskostenvergoeding dient voor het opleveren van de foto's betaald te zijn. Ook het bedrag voor extra gekozen foto's dient voldaan te zijn voordat de foto’s verstuurd zullen worden. Voor bruiloften en geboortereportages geldt een aanbetaling van 50%. Het resterende bedrag van 50% + reiskosten dient voldaan te zijn voordat de foto's verstuurd zullen worden. 

 

Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Kirsten Mulder Fotografie.

 

De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum geschieden op een door Kirsten Mulder Fotografie aan te wijzen rekening.

 

Kirsten Mulder Fotografie is na verloop van het genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.

 

Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

 

Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Annuleren kan alleen schriftelijk, via WhatsApp of per email.

 

Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Kirsten Mulder Fotografie. 

 

Geldige reden voor het annuleren van een reportage vallen onder: ziekte, overlijden naaste familieleden, etc.

 

Kirsten Mulder Fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Kirsten Mulder Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Kirsten Mulder Fotografie niet verplicht vervanging te regelen.

 

Cadeaubonnen

 

Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt voordat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.

Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.

 

Privacy & persoonsgegevens

 

Kirsten Mulder Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De privacyverklaring van Kirsten Mulder Fotografie is van toepassing.

 

Locaties

 

Kirsten Mulder Fotografie heeft voldoende buitenlocaties om de zo voor haar typerende foto’s te maken. Er zijn geen (gratis) binnen locaties tot haar beschikking met uitzondering van fotoshoots die bij jullie thuis plaatsvinden. Indien gewenst, is het aan de klant een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. Anders wordt er een nieuwe datum gezocht voor de reportage.

Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is men zelf verantwoordelijk voor alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeerkosten etc. Ook is men tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang. Tevens dient men rekening te houden met kilometervergoeding vanaf mijn huisadres 4106AH (à €0,30 per km).

 

Minishoot

 

Minishoots zijn alleen te boeken in speciale actieperiodes. Voor minishoots gelden de volgende voorwaarden:

De minishoot wordt in zijn geheel vooraf voldaan en is bij boeking definitief. Minishoots kunnen worden overgedragen op iemand anders, maar kunnen niet geannuleerd worden. Kosten minishoot zijn in geval van annulering 100%.

Bij slecht weer zal de shoot in overleg worden verzet.